เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการวิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

ที่สวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการวิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 โดยมี นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต, นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิชิตมินิมาราธอน โดยมีนักวิ่ง ประชาชน และนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2,000 กว่าคน
สำหรับโครงการวิชิตมินิมาราธอน เทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนหันมาออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันปัญหาสังคมทั้งปัญหาอบายมุขสิ่งเสพติดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน และในการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ยังสร้างเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ดีต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต
สำหรับการแข่งขันวิชิตมินิมาราธอนในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร , ประเภทวิ่งฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยมีจุดปล่อยตัวและจุดเข้าเส้นชัย ที่สวนศรีภูวนาถ.

You may also like...