อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

ที่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตำบลสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายธัญญา เนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พร้อมนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยมีนายณัฐวัฒน์ นุ้ยสีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ, นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
สืบเนื่องจากการพบการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต 2 ครั้ง คือ บริเวณหาดในทอน เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 และบริเวณหาดทรายแก้ว เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอุทยานแห่งชาติสิรินาถได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จำนวน 2 จุด ทั้งหาดในยางและหาดทรายแก้ว ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือภาคที่ 3 ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ องค์กรเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการ โดยการจัดทำรั้วกั้นหลุมฟัก 2 ชั้น ป้องกันการรบกวนจากสัตว์ และภัยคุกคาม ติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่องในหลุมฟักไข่ เพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิติดตามการพักของเต่าทะเล ติดตั้งป้ายสื่อความหมาย บริเวณหลุมฟัก (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) จัดทำนิทรรศการเรื่องชีววิทยาของเต่าทะเล จัดแสดงตัวอย่างไข่เต่ามะเฟืองดองใส และจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ประชุมจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเพื่อง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภายใต้การมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่ ที่คาคว่าเต่าจะขึ้นมาวางไข่ และกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโซนอย่างซัดเจน โดยเริ่มดำเนินการลาดตระเวน(เดินเต่า) พร้อมกันมาตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์เพิ่มเครือข่ายฯ/ แจ้งช่องทางการรับแจ้ง รวมทั้งช่วยประสานงานขอความร่วมมือประมงพื้นบ้านหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือบางประเภทที่อาจเป็นอันตรายต่อเต่าทะเลและแจ้งการพบเห็นเต่าทะเล ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งซ่องทางการแจ้งพบเห็นเต่าทะเลวางไข่ และข้อระวัง ติดตั้งบริเวณชายหาดครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าเต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่ รวมถึงจัดให้มีการบินสำรวจโดยใช้อากาศยานไร้คนขับในช่วงเช้ามืดและช่วงเย็นก่อนค่ำ

นอกจากยังมอบรางวัลจากการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลและถิ่นอาศัยพังงา-ภูเก็ต ที่ก่อตั้งโดยความร่วมมือของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การเพื่อพัฒนาประเทศฝรั่งเศส และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายนพดล นิลบุศย์ ราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 20,000 บาท 2. ชุดลาดตระเวนฯ ชุดที่ 1 (เจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต และสถานีควบคุมไฟป่าภูเก็ต) เป็นเงิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นกลไกการตอบแทนคุณระบบนิเวศน์ ที่ทำให้คนในท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือทางราชการในการช่วยดูแลทรัพยากรทำให้มีการแจ้งเบาะแส การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง ด้วยความเสียสละการรณรงค์ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ในการลดปัญหาขยะทะเล รวมถึงพี่น้องชาวประมงที่ช่วยเหลือปล่อยเต่าที่ติดอวนและแจ้งข้อมูล จึงทำให้พบเห็นเต่าขึ้นมาวางไข่ในปีนี้แล้วถึง 8 ครั้ง คือ ในพื้นที่จังหวัดพังงา 6 ครั้ง จังหวัดภูเก็ต 2 ครั้ง.

You may also like...