บ.ราฟเฟิลส์สิงคโปร์-ไทย จัดสัมมนาวิชาการฯ พัฒนาการศึกษาในรูปแบบสิงคโปร์ โดยใช้ภูเก็ตเป็นโมเดล

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการต่อการเรียนการสอนในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบของสิงคโปร์และหัวข้อการสัมมนาฯ อื่นๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr.Lim Kwang Hui ประธาน ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ ประเทศสิงคโปร์ และประธาน ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ ประเทศไทย Mr.Ang Chee Seng ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมปิงยี่ ประเทศสิงคโปร์ ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการ ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ ประเทศไทย ฯลฯ โดยมีนายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางวิสา จรัลชวนะเพท ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และคณะครู ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
การจัดสัมมนาฯ ดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ ประเทศสิงคโปร์ และ บริษัท ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงของโลกทางการศึกษา รวมถึงการนำโมเดลด้านการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มาใช้ในประเทศไทย เพื่อยกระดับการศึกษาของเด็กไทย
โดยมีประธานบริษัท ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ ประเทศสิงคโปร์ และราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Mr.Lim Kwang Hui และครูใหญ่โรงเรียนมัธยมปิงยี่ ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้นำเสนอโมเดลการศึกษา ทั้งนี้ยังได้นำความคิดในการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สิงคโปร์ นำมาใช้ในโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวและเปิดสำหรับนักเรียนทั่วไปที่สนใจ โดยจะเปิดสอน เสาร์-อาทิตย์ โดยจะมีวิชาที่เปิดสอนดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์สิงคโปร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน และวิชา Super Brain ซึ่งทุกวิชาจะสอนโดยครูชาวต่างชาติ และจะมีครูไทยเป็นผู้ช่วยเพื่อเสริมความเข้าใจให้กับเด็กมากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ โทร 0760353755

ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการ ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักๆ เราต้องการสร้างภูเก็ตโมเดล โดยใช้ราฟเฟิลส์โมเดลไทยแลนด์ คาดว่าจะประสบความสำเร็จ เพราะว่า โดยพื้นฐานจังหวัดภูเก็ตพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาครัฐ เอกชน ภาคท้องถิ่น ได้พัฒนาเรื่องการศึกษาด้านภาษาได้อย่างดีเยี่ยม แล้วเด็กจังหวัดภูเก็ตมีผลการสอบสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกๆ ปี ไม่มีโรงเรียนไหนเลยที่มีผลการเรียนที่ต่ำ เพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าตรงไหนที่อ่อนด้อยเราก็จะเข้ามาเสริม ตรงไหนที่เก่งอยู่แล้วเราก็จะทำให้เก่งยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรเหล่านี้เราจะเริ่มจากอนุบาลก่อน ตามด้วยระดับชั้นประถม และมัธยมศึกษา

You may also like...