ทต.ราไวย์ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๓ และสโมสรโรตารี่อันดามัน จัดกิจกรรมปั่นรณรงค์ อนุรักษ์เต่าทะเล

เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 และสโมสรโรตารี่อันดามัน จัดโครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมปั่นรณรงค์ อนุรักษ์เต่าทะเล ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหานถึงทัพเรือภาคที่ ๓ ซึ่งมีระยะทางไป-กลับประมาณ50 กิโลเมตร
โดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายสัจจพล ทองสม นายกสโมสรโรตารี่อันดามัน นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์และนายธีรพงศ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลราไวย์ ร่วมปล่อยขบวนจักรยานของเหล่านักปั่นกว่า ๕๐๐ คัน จากสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ผ่านเส้นทางเจ้าฟ้าตะวันออก ภายใต้การนำของนายอรุณ โสฬส และกลุ่มมาร์แชล ตำบลราไวย์ จนถึงทัพเรือภาคที่ ๓ โดยมีพลเรือตรีชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน ฯ พร้อมดำเนินการกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ ทัพเรือภาคที่ ๓
การจัดโครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมปั่นรณรงค์ อนุรักษ์เต่าทะเลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี สร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่บริเวณชุมชนชายฝั่ง โดยเฉพาะเต่าทะเล

You may also like...