ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีปล่อยน้ำเสียในพื้นที่ป่าตอง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีปล่อยน้ำเสียในพื้นที่ป่าตอง พบสถานประกอบการปล่อยน้ำเสียและได้มีการเปรียบเทียบปรับและดำเนินการตามกฎหมาย
นายอธิวัฒน์ ยอดหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามสื่อโซเชียลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 กรณีพบน้ำเสียบริเวณหาดไตรตรัง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.ภูเก็ต) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตองและอำเภอกะทู้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

นายอธิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหาดไตรตรังไม่พบน้ำเสีย แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าน้ำเสียที่มีการร้องเรียนเกิดจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ได้ปล่อยน้ำเสียออกมา ซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตองได้มีการป้องกันน้ำไม่ให้ไหลลงท่อรวบรวมน้ำของเทศบาลฯ และให้ทางผู้ประกอบการได้ดำเนินการบำบัดให้เรียบร้อยก่อนที่จะปล่อยลงสู่ระบบรวบรวมของเทศบาลต่อไปและทางเทศบาลเมืองป่าตองได้มีการเปรียบเทียบปรับสถานประกอบการดังกล่าว ตามมาตรา 33 พ.ร.บ.รักษาความสะอาเและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งหลังจากนี้ทางสำนักงาน ทสจ.ภูเก็ตและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จะได้มีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการที่ปรากฏในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของโครงการมาตรวจวิเคราะห์เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป.จจริง

You may also like...