โครงการปรับปรุงสายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินเทศบาลตำบลราไวย์

เทศบาลราไวย์เอ็มโอยูร่วมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการปรับปรุงสายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน
ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ โดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยนายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายสามารถ ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนจังหวัดภูเก็ต กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลฉลอง เทศบาลตำบลกะรน เป็นต้น ร่วมเป็นเกียรติด้วย
การลงนามดังกล่าว ด้วย PEA และเทศบาลตำบลราไวย์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร โดยนำระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าฝังใต้ดิน เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามแนวทาง การพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย PEA เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินใช้งบประมาณดำเนินการ 43 ล้านบาท และเทศบาลตำบลราไวย์รับ ผิดชอบในส่วนของงบประมาณการดำเนินการด้านระบบงานโยธาใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท ที่ รวมงบประมาณดำเนินการ 78 ล้านบาท คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 8 เดือน

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า การนำสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อเป็นการสร้างความสวยงามให้กับหาดราไวย์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณหน้าชายหาดต่างเห็นด้วยที่จะให้นำสายไฟฟ้าลงดิน แต่หลังจากนี้จะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะด้านการจราจรให้น้อยที่สุด

You may also like...