เทศบาลตำบลราไวย์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ที่หนองน้ำในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์เป็นประธานเปิดงานวันเด็กประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาซึ่งแต่งตัวเป็นกาตูน ในตัวต่างๆเข้าสร้างความฮือฮาและเสียงหัวเราะใก้แก่เด็กที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ กล่าวว่าตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกๆปีเป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งชาติซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์จึงกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในระเบียบวินัยสิทธิ หน้าที่มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความภูมิใจ เชื่อมั่นในตัวเอง และได้รับความรู้ความบันเทิงตามสมควร

You may also like...