เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่หาดในทอน

จังหวัดภูเก็ตเตอนเช้ามืด10/01/2020
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานฯ ทางทะเล จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งข่าวดีเต่ามะเฟืองได้ขึ้นมาวางไข่บนพื้นที่หาดในทอนถือเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีและได้นำขึ้นไข่มาเพื่อย้ายไปฟัก ณ อุทยานแห่งชาติหาดไนยาง ซึ่งมีจำนวนไข่เต่าเป็นไข่ดี 92 ฟอง ไข่ลม 19 ฟอง Cr//ภาพจากคลิปศูนย์ปฏิบัติการอุทยานฯ ทางทะเล จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานฯ ทางทะเล จังหวัดภูเก็ตนำขึ้นไข่มาเพื่อย้ายไปฟัก ณ อุทยานแห่งชาติหาดไนยาง ซึ่งมีจำนวนไข่เต่าเป็นไข่ดี 92 ฟอง ไข่ลม 19 ฟอง Cr//ภาพจากคลิปศูนย์ปฏิบัติการอุทยานฯ ทางทะเล จังหวัดภูเก็ต

Cr//ภาพจากคลิปศูนย์ปฏิบัติการอุทยานฯ ทางทะเล จังหวัดภูเก็ต

You may also like...