ทัพเรือภาคที่3จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะลคืนสู่ธรรมชาติ

ทัพเรือภาคที่3จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะลคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ที่ ชายหาดกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือตรีวสันต์ หรั่งรวมมิตรร์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปล่อยเต่าทะล ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีนาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
เต่าทะเลถือเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลหายาก จัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามคู่มือการจำแนกชนิดสัตว์ทะเล เลี้ยงลูกด้วยนมและเต่าทะเลในประเทศไทย โดยประเทศไทยพบเต่าทะเลทั้งหมด 5 ชนิด จาก 8 ชนิดทั่วโลก แต่ที่พบมากในแถบทะเลอันดามันปัจจุบัน มี 4 ชนิด ได้แก่ เต่าหญ้า เต่ากระ เต่าตะนุ และเต่ามะเฟือง แต่ด้วยมลภาวะแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่พบรายงานการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่ามะเฟือง แต่เมื่อไม่นานมานี้ถือเป็นข่าวดีที่มีรายงานการพบการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองขนาดใหญ่ ที่บริเวณชายหาดหลายแห่งในจังหวัดพังงา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์เต่ามะเฟือง รวมถึงเต่าทะเลชนิดอื่น ๆ อย่างจริงจังมากขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ทางกองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จนเกิดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างสมดุลธรรมชาติทางทะเล และเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเล รวมทั้งสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับระบบนิเวศน์ใต้ทะเลไทยอย่างยั่งยืน
โดยทางทัพเรือภาคที่ 3 ได้ทำการปล่อยเต่าตนุ คืนสู่ธรรมชาติจำนวน 34 ตัว เพื่อให้เต่าตนุทั้งหมดเติบโต และขยายพันธุ์อยู่กับทะเลไทยต่อไป.

You may also like...