ภูเก็ต สรุปผลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ไม่มีผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุทางทะเลเป็นศูนย์

ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต,ผู้แทนนายอำเภอเมืองภูเก็ต , นายอำเภอถลางและนายอำเภอกะทู้, หัวหน้าส่วนราชการ ,ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปี 2563 จังหวัดภูเก็ตมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงและการเสียชีวิตเป็นศูนย์ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลโดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจจุดบริการที่มีความเข้มข้นและการเรียกตรวจรถอย่างเข้มงวด โดยโมเดลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่จะนำไปวางแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ต่อไป
จากนั้นนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ในฐานะฝ่ายเลขานุการ และคณะกรรมการศูนย์ฯ รายงานผลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนประจำวันช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดภูเก็ต เกิดอุบัติทางถนน จำนวน 1 ครั้ง โดยเกิดในพื้นที่ อำเภอเมือง จำนวน 1 ครั้ง รวม มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สรุปยอดสะสม 7 วัน( วันที่ 27 ธันวาคม 2562 -2 มกราคม 2563 ) เกิดอุบัติเหตุรวม 47ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 54 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยรถจักรยานยนต์ ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และอุบัติเหตุเกิดในถนนเทศบาล สรุปผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ในจุดตรวจทั้ง 3 อำเภอ เรียกตรวจรถจำนวน 5,985 คัน

ผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎจราจร 10 ข้อหาหลัก จับกุม ไม่สวมหมวกนิรภัย 406 ราย ,ไม่มีใบขับขี่ 228 ราย ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 60 ราย, ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 49 ราย,ขับรถย้อนศร 43 ราย ,เมาสุรา 43 ราย , ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 36 ราย , มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 31 ราย,แซงในที่คับขัน 28 รายและความเร็วเกินกำหนด 6 ราย
ในส่วนของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเลพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะนี้ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในทะเลไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต โดยในวันที่ 2 มกราคม 2563 มีเรือโดยสารออกจากท่าเทียบเรือของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 663 เที่ยว และมีเรือเข้ามา 662 เที่ยว มีผู้โดยสารออก 20,236 คน และมีผู้โดยสารเข้ามา จำนวน 19,179 คน
การอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยการเดินทางทางอากาศโดยท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยพบว่าวันที่ 2 มกราคม 2563 มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 62,809 คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.01 เมื่อเทียบกับ ปี 2562ซึ่งมีผู้โดยสาร 59,248 คน และมีเที่ยวบินจำนวน 352 เที่ยว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.86 เมื่อเทียบกับปี 2562ซึ่งมีเที่ยวบิน 349 เที่ยว

You may also like...