สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม”ทำความดีด้วยหัวใจ” ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก.

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ครั้งที่ 15 ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยได้ร่วมกับตลาดสดเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต), เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดภูเก็ต หรือ ทสม.ตำบลเทพกระษัตรี โดยได้ร่วมกันเดินรณรงค์พร้อมแจกถุงผ้าแก่พี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเช้า ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สำหรับกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก” ได้รับความร่วมมือจากเครือบริษัทใหญ่ ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ที่จะร่วมกันงดให้หรือแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกับลูกค้า โดยเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2563 ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามศูนย์การค้า และตลาดสด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาแล้วกว่า 15 แห่ง เพื่อการสร้างการรับรู้ และความใจแก่พี่น้องประชาชน ในการให้เกิดความร่วมมือกับห้างร้านต่าง ๆ ที่จะช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และพร้อมใจหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ทางด้านพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนเอง ก็ได้ความเห็นว่า การงดให้หรือลดใช้ถุงพลาสติก ถือเป็นเรื่องดีที่จะได้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม แต่ต้องค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ ลดกันไป เนื่องจากว่าสิ่งของบางอย่างก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่ อย่างเช่น หมูสด ไก่สด อาหารทะเลสดต่างๆ ซึ่งจะอาจจะหาวัสดุที่เข้ามาทดแทนถุงพลาสติกค่อนข้างยาก แต่ประชาชนในพื้นที่ก็พร้อมใจกันที่จะช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังอยู่แล้ว บางส่วนก็มีการปฏิบัติ โดยการนำถุงผ้า นำตะกร้า นำปิ่นโต หรือแม้กระทั่งนำถุงพลาสติกแบบหนาที่เคยใช้แล้วนำกลับมาใช้อีกครั้งและพร้อมจะช่วยกันในการลดใช้ถุงพลาสติกโดยการหันมาใช้วัสดุทดแทนมากขึ้น.

You may also like...