กิจกรรมเดิน กิน ชิมเที่ยว ที่ถนนถลางโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมกิจกรรม

ที่บริเวณถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เปิดกิจกรรม คิกออฟ เดิน กิน ชิม เที่ยวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
นาย ภัคพงศ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยในบริเวณถนนคนเดินประชาชนได้นำสินค้าต่างๆมาจำหน่ายและมีการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตและกิจกรรมอื่นอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการนำอาหารต่างๆที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตมาจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาชิมอาหารต่างๆ ซึ่งภายในงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาชิม ช๊อปสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมาก

You may also like...