เปิดศูนย์บริการ OSS ต่อทะเบียนแรงงาน 3 สัญชาติ เริ่ม 16 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ที่บริษัทอนุภาษวิวิธการ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หรือ ศูนย์ OSS เพื่อจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมี นายสันติ นันตสุวรรณ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 62,278 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 3,203 คน เป็นกัมพูชา 8 คน ลาว 50 คน เมียนมา 3,145 คน ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 1,967 คน และกลุ่มที่ 2 แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 59,075 คน เป็นกัมพูชา 330 คน ลาว 565 คน และเมียนมา 58,180 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากและการขึ้นทะเบียนครั้งนี้มีมากกว่า 50,000 คน จึงต้องจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและไม่แออัด และสามารถให้บริการได้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งได้ตั้งเป้าไว้วันละประมาณ 500 คน เฉลี่ยใช้เวลาคนละประมาณ 10 นาที และคาดว่าจะสามารถดำเนินการครบตามระยะเวลาที่กำหนด โดยขอให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว ทยอยมาขึ้นทะเบียนอย่างรอจนใกล้หมดระยะเวลาเพื่อความสะดวกของทุกฝ่าย

ทางด้าน นายสันติ นันตสุวรรณ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเปิดให้บริการวันแรกอาจจะติดขัดในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด แต่ในส่วนของกระบวนการอื่นๆสามารถดำเนินการได้ตามปกติ และเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ขอให้ นายจ้าง ผู้ประกอบ นำแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติมาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อร่วมกันเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหมดไปจากพื้นที่

You may also like...