เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับกลุ่มเรือหางยาวตำบลราไวย์ จัดการแข่งขันเรือหางยาวตำบลราไวย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

ที่บริเวณชายหาดราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือหางยาวตำบลราไวย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายจรุง เถาจันทร์ ประธานกลุ่มเรือหางยาวตำบลราไวย์ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกกลุ่มเรือหางยาวตำบลราไวย์มีเรือเข้าแข่งขันถึง 64 ทีม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลราไวย์

นายอรุณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากภูมิประเทศจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล การดำเนินชีวิตจึงเกี่ยวข้องกับทะเลเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพประมง และ เรือบริการนักท่องเที่ยว เรือหางยาวรับจ้างนำเที่ยว ซึ่งในการออกทะเลแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาอยู่บนเรือเป็นเวลานาน ทำให้ชาวประมงเกิดแนวคิดจัดกิจกรรมในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพ และรักษาการดำเนินชีวิตตั้งแต่เดิมไว้ เทศบาลตำบลราไวย์ จึงได้จัดโครงการแข่งเรือหางยาวตำบลราไวย์ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างคนในชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลราไวย์
สำหรับการแข่งขันเรือหางยาวตำบลราไวย์ในครั้งนี้ มีการแข่งขันทั้งหมด 6 รุ่น และมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 64 ทีม ได้แก่ รุ่นที่ 1 รุ่นทั่วไป เครื่องยนต์ 4 สูบ ไม่จำกัดซีซี รุ่นที่ 2 รุ่นเครื่องยนต์ไม่เกิน 2000 ซีซี รุ่นที่ 3 รุ่นเครื่องยนต์ไม่เกิน 1500 ซีซี รุ่นที่ 4 รุ่นเครื่องยนต์ยันม่า ไม่เกิน 16 แรงม้า รุ่นที่ 5 เครื่องยนต์ฮอนด้า 1 สูบ ไม่เกิน 13 แรงม้า และรุ่นที่ 6 รุ่นเรือพรีส(เรือท้องแบน)และในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี สนุกสนาน และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคีกันในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์กันอีกด้วย

You may also like...