เทศบาลราไวย์จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลราไวย์ สมาชิกสภา พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลราไวย์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันถวายราชสดุดี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว สืบเนื่องจากเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาล โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้
ต่อมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ จำนวน 23,323,000 แผ่น (ยี่สิบสามล้าน -สามแสน -สองหมื่น -สามพันแผ่น) สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สำหรับเทศบาลตำบลราไวย์ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯจำนวน 16,965 แผ่นเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่.

You may also like...