เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ตเร่งประชาสัมพันธ์เจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ สามารถยื่นคำตรวจสอบและทำอัตลักษณ์เรือ.

เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ตเร่งประชาสัมพันธ์เจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ สามารถยื่นคำตรวจสอบและทำอัตลักษณ์เรือ.
ตามมาตรการปฏิรูปภาคประมงไทยสู่ความยั่งยืน ในเฟสที่สอง ด้านการบริหารจัดการเรือประมงพื้นบ้าน ซึ่งบางส่วนยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเรือขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ, ใบอนุญาตใช้เรือขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ได้ยื่นคำขอให้กรมเจ้าท่าทำการตรวจสอบ และทำอัตลักษณ์เรือนั้น
นายฉัตรเชษฐ์ทองฤกษ์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต เปิดเผย ว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ยื่นขอวัดขนาดเรือเพื่อต่อใบอนุญาตใช้เรือให้เรียบร้อยโดยในส่วนของเรือที่มีใบอนุญาตใช้เรืออยู่แล้วให้มาติดต่อกับทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต เพื่อดำเนินการตรวจขนาดวัดเรือในการขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ ส่วนเรือที่ยังไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ให้เจ้าของเรือเร่งมาติดต่อ เพื่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ตจะได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่ไปวัดขนาดเรือคำนวณขนาดตันกรอสและบันทึกข้อมูลลงระบบเพื่อส่งต่อให้กรมประมงต่อไป

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ขณะนี้มีผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านมายื่นขอตรวจขนาดวัดเรือเพื่อต่อใบอนุญาตใช้เรือ แล้วหลายร้อยราย ซึ่งทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ตเองก็ได้เริ่มทยอยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจวัดขนาดเรือให้แก่พี่น้องชาวประมงแล้วตั้งแต่วันที่2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และจะทำการตรวจวัดเรือไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้
ขั้นตอนในการยื่นคำขอตรวจสอบเรือ ให้เจ้าของเรือผู้มีกรรมสิทธิ์ ยื่นคำขอต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคในพื้นที่ที่เรือจอดอยู่ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการตรวจสอบเรือ และทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือโดยเอกสารหลักฐานในการขอให้ตรวจสอบเรือสำหรับเรือที่มีทะเบียนเรือ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และยื่นคำร้อง ก.5 กรณีที่เจ้าของเรือไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารประกอบทั้งใบอนุญาตใช้เรือ และใบทะเบียนเรือไทยฉบับจริงมาแสดงส่วนเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและยื่นคำร้อง ก.5 กรณีที่เจ้าของเรือไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารประกอบโดยระยะเวลาสามารถติดต่อขอดำเนินการได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ด้านนายฉัตรเชษฐ์ ทองฤกษ์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ยังกล่าวอีกว่า มาตรการของรัฐบาลในครั้งนี้ แน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อพี่น้องชาวประมงในทุกรายละเอียด ซึ่งทางกรมเจ้าท่าเอง จะได้เก็บข้อมูลเรือประมงทั้งหมดในท้องที่ให้เป็นปัจจุบันให้รัฐบาลได้นำไปใช้ในการวางแผนการช่วยเหลือ พัฒนาสวัสดิการแก่พี่น้องชาวประมงเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคการประมงไทยของประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้นายฉัตรเชษฐ์ ทองฤกษ์ ยังฝากถึงพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่มีเรืออยู่ให้เร่งมาดำเนินการยื่นขอตรวจวัดเรือให้เรียบร้อย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ.

You may also like...