จัดพิธีฌาปนกิจอัฐิส่งดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติ

เนื่องในงานบำเพ็ญมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่ 5
หลังจากที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้จัดพิธีบำเพ็ญมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2562 – 13 ธันวาคม 2563 ซึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็ได้มีการประกอบพิธีต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่8 ธันวาคม 2562 ที่ สุสานกวางตุ้ง ใน ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้กำหนดจัดพิธีฌาปนกิจอัฐิส่งดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติไปสู่สุคติ
โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมนางสิทธินีย์ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีนางเบญจวรรณตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต คณะกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่สมาชิกเครือข่ายพ้งไล้แห่งประเทศไทย และประชาชนผู้แสวงบุญเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับพิธีบำเพ็ญมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ 5ของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ในครั้งนี้ ผู้แสวงบุญทั้งหมดสามารถช่วยกันขุดศพไร้ญาติจากสุสานมอแกน ใน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ขึ้นมาประกอบพิธีได้ทั้งหมด จำนวน 958 ศพ และทำการเก็บดวงวิญญาณ (โดยองค์ฮุดโจ้วเทพเจ้าผู้เป็นองค์ประธานในพิธี) ได้ทั้งสิ้น 6,277ดวงวิญญาณ ซึ่งหลังจากนี้ทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็จะประกอบพิธีเก็บอัฐิใส่กระบุงทอง เพื่อนำไปบรรจุยังสุสานเขารัง

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 จะมีพิธีปล่อยนกปล่อยปลา พิธีทิ้งกระจาดแจกทานผู้ยากไร้ พิธีลอยกระทงแผ่บุญกุศล และพิธีรับราชโองการจากองค์เง็กเซียนฮ่องเต้
วันที่ 12 ธันวาคม จะประกอบพิธีขอบคุณพระเจ้า เทพยาดาฟ้าดิน องค์ฮุดโจ้ว เทพทั้งหลาย และอัญเชิญกระถางธูปกลับสู่มูลนิธิกุศลธรรม ก่อนจะสิ้นสุดพิธีกรรมในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งหมด 49 วัน ในการประกอบพิธีกรรม.

You may also like...