สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ สาขาการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบ.
ที่อาคารศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ (สะพานหิน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ สาขาการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ให้แก่แรงงานนอกระบบ มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 27 คน โดยมีนายฤทธิพงษ์ ฤทธิ์ท้วม ครูช่างศิลป์แห่งแผ่นดิน ของศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นวิทยากร สอนการเพ้นผ้าปาเต๊ะ
นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต กล่าวว่า
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มีบทบาทหน้าที่ในการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้ที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน และอีกส่วนหนึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อจะให้บุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในวัยใกล้ที่จะเป็นผู้สูงอายุ หรือเป็นผู้สูงอายุแล้ว ได้มีความรู้ทักษะวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ด้วยส่วนหนึ่ง สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้สูงอายุค่อนข้างมาก มีกำลังแรงงานที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ บางคนยังไม่มีอาชีพ หรือยังว่างงานอยู่ ก็จะได้มีอาชีพเสริม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ทางสถาบันฯ สามารถจะดำเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ กลุ่มผู้ที่ว่างงาน ก็จะได้มีทักษะวิชาชีพ ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว ซึ่งบางครั้งอาจจะมีเวลาว่างค่อนข้างมาก หากได้เข้ามารับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ก็สามารถที่จะนำเวลาว่างที่มีเหลืออยู่นั้น ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม เป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ึ่งการฝึกทักษะวิชาชีพเหล่านี้ สามารถทำให้คนที่ทำงาน ได้เป็นผู้ที่ทำงานได้อย่างมีคุณภาพและสามารถจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพราะว่าขณะนี้หากเราทำงานโดยขาดความรู้ทักษะฝีมือ ก็จะมีรายได้น้อย แต่หากได้รับการอบรมพัฒนา คนเหล่านี้ก็จะได้ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาล มีนโยบายว่า จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะฉะนั้นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการที่จะดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ ทั้งคนว่างงาน คนที่อยู่ในวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ให้คนเหล่านี้ได้มีทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพต่อไป
สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะครั้งนี้ เป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง อบรมระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ด้วย.

You may also like...