เทศบาลราไวย์ร่วมกับกลุ่มสะตอ ศภว.24 มอบเงินอุดหนุนโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

บ้านพักพิงสุนัขจรจัด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยกลุ่มสะตอ ศภว.24 ร่วมกันมอบเงินอุดหนุนโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัด และอาหารสุนัข โดยมีนายนาย ตะวัน โชติวรนานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ
นายอรุณ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลราไวย์ได้สนับสนุนเงินให้บ้านพักพิงสุนัขเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ทราบว่าทางบ้านพักสุนัขจรจัดขาดอาหารและยา จึงได้รวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะร่วมบริจาคเงินเพื่อชื้ออาหารให้กับสุนัขจรจัด ที่มีอยู่ในบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ชึ่งมีสุนัขเกือบ 1 พันตัว เพื่อนๆทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มได้ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณเข้ามาเพื่อที่จะชื้ออาหารให้กับสุนัขจรจัดในครั้งนี้ด้วย และทางกลุ่มสะตอ ศภว.24 ได้ทำโครงการร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ ก็คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ที่รักสุนัข ว่าการที่เอาสุนัขไปเลี้ยงแล้ว ต้องมีความรับผิดชอบด้วย จะต้องไม่เอาสุนัขเหล่านั้นมาปล่อยเป็นสุนัขจรจัดตามถนนหนทางหรือในที่สาธารณะ และต้องช่วยกันดูแลให้เขามีสุขภาพที่ดี ไม่นำไปปล่อยตามวัด ไม่ปล่อยในที่สาธารณะ เพื่อให้เป็นภาระกับคนอื่น

You may also like...