จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิต 1 ราย กรณีอาคารก่อสร้างถล่ม

ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จังหวัดภูเก็ต และนางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นพยานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ นางวิลาสินี ขันบุตร ภรรยาของ นายกฤษณะ ขันบุตร 1 ในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โครงสร้างอาคารก่อสร้างสำนักงานปั้มน้ำมันทรุดตัว ในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 7 ราย เป็นคนงานไทย 4 ราย และคนงานชาวเมียนมา 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย นั้น
ผู้แทนบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัททรัพย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำค่าสินไหมทดแทนที่ นายกฤษณะ ขันบุตร 1 ในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับทั้ง 3 บริษัท ซึ่งค่าสินไหมทดแทน รวม 500,000 บาท จาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล K-MAX กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุนประกัน 100,000 บาท และมีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองการใช้จ่ายผ่านบัตรเพิ่มอีก 100,000 บาท ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุนประกัน 100,000 บาท และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุนประกัน 200,000 บาท

         นอกจากนี้ นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ในฐานะตัวแทนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ด ได้มอบเงินทดแทนกรณีการเสียชีวิตของผู้ประกันตนเป็นเงินค่าทำศพ 33,000 บาทและค่าทดแทนนกรณีเสียชีวิต 840,000 บาท รวมเป็นเงิน 873,000 บาท ด้วย
          ส่วนผู้เสียชีวิตชาวเมียนมา 2 ราย คือ Mr. Nay Myo Win และ Mr. Kay Thi Khang ที่ได้ทำประกันอุบัติเหตุกับทางบริษัททิพยประกันภัย จะได้รับเงินทุนประกันคนละ 100,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ในการขอรับค่าสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยทุกบริษัทพร้อมที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ทายาทโดยเร็วที่สุด

You may also like...