คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวลงพื้นที่รับฟังปัญหาการจัดระเบียบท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนาย นัทธี ถิ่นสาคู รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรและ ส.ส.เขต 2 ภูเก็ตพรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ลงพื้นที่หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดป่าตอง หาดกะรนและหาดกะตะ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน รับฟังปัญหา ความต้องการ รับทราบความเดือดร้อนของผู้ประกอบการชายหาด รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการแก้ไข เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีความพร้อม ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สู่ความเป็นมาตรฐาน ยั่งยืนเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวจีน
สำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 1ธันวาคมที่ผ่านมาได้ลงรับฟังความคิดเห็น เสียงสะท้องจากผู้ประกอบการและตรวจสอบสภาพปัจจุบันของสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะชายหาด ส่วนวันนี้ 2 ธันวาคม มีการเข้ารับฟังปัญหาและความต้องการจากกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาปัญหาการประกอบธุรกิจเรือนำเที่ยวที่ท่าเทียบเรือ อ่าวฉลองและราไวย์

คณะกรรมาธิการจะเข้ารับฟังปัญหาโดยรวมเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบันของจังหวัดภูเก็ต กับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและนำข้อมูลเสนอรัฐบาลต่อไป.

You may also like...