คำสั่งย้ายตำรวจจังหวัดภูเก็ต

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจภูเก็ต(27 พย62)

พลเอกนิษฐ์​ ด่านพิทักษ์ศาสน์ ผกก.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต – ผกก.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ. อโณทัย จินดามณี ผกก.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต – ผกก.สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส

พ.ต.อ. ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ ผกก.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต.- ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต

พ.ต.ท. บัณฑิต ขาวสุธรรม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส – ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ. ชาณุชาญ ชลสุวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง – รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ. นิกร สมสุข ผกก.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต – ผกก.ฝอ.ภ.จว.กระบี่

พ.ต.อ. ประวิทย์​ สุทธิเรืองอรุณ ผกก.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต – ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.8

พ.ต.อ. ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต – ผกก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

พ.ต.อ. ประวิทย์​ เขียวไสว ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ภูเก็ต – ผกก.สภ.ปากน้ำหลังสวน จว.ชุมพร

พ.ต.อ. ประสาร หาญโกธา ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต – ผกก.สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร

พ.ต.อ. ปริญญา ตัณฑสุวรรณ ผกก.สภ.ปากน้ าชุมพร จว.ชุมพร – ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ. กิติพงษ์คล้ายแก้ว ผกก.สภ.สาคูจว.ภูเก็ต – ผกก.สภ.กะทู้จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ. จักรวรรดิบุญทวีกุลสวัสดิ์ ผกก.สภ.กะทู้จว.ภูเก็ต – ผกก.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี

พ.ต.อ. ณรงค์ชนะภัยกุล ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. – ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6

พ.ต.อ. เทอดทูล สร้อยสุขพาพันธ์ ผกก.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต – ผกก.สภ.กู่ทอง จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ. ธีรพันธ์นิธิภณยางสง่า ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 – ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ. อุกฤต กัลยาณมิตร ผกก.ฝา่ ยตรวจฯ ขาออก ดา่ น ตม.ทอ.สวุ รรณภูมิ – ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

พ.ต.อ. กะเกณฑ์นิกรหัสชัย ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร – ผกก.สภ.สาคูจว.ภูเก็ต

พ.ต.อ. สมพงศ์ทิพย์อาภากุล ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต – ผกก.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช

พ.ต.อ. สราวุธ ชูประสิทธิ์ ผกก.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา – ผกก.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ. สุจินต์นิลบดี ผกก.สภ.เกาะยาว จว.พังงา – ผกก.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ. ภาคิน ณ ระนอง รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต – รอง ผบก.อก.ภ.8

พ.ต.อ. วีรวัฒน์จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 07201 0005 รอง ผบก.ภ.จว.พังงา

พ.ต.อ. คธาธร ค าเที่ยง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.- รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ. ศุภโชค หยงสตาร์ ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.- รอง ผบก.ตม.5

พ.ต.อ. สันทัด ลยางกูร ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม สฝจ. – รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ. พีระพงษ์ฉายอรุณ ผกก.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง – ผกก.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต

You may also like...