เทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ปีงบประมาณ 2563

ที่บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเทศบาลตําบลรัษฎา ได้บูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมี นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา, นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา, คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลรัษฎา, เครือข่ายชมรมอาสาพัฒาชุมชนตำบลรัษฎา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในครั้งนี้

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างสูง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา เครือข่ายภาคประชาชนและประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน โดยการปลูกต้นโปรงแดง และต้นโกงกาง รวมจำนวน 300 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ จากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต เพื่อลงปลูกในพื้นที่ป่าชายเลนเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา ในครั้งนี้.

You may also like...