ภูเก็ต วางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม ณ วัดวิชิตสังฆาราม เพื่อระลึกถึงคุณงมความดีผู้ตั้งเมืองภูเก็ต 170 ปี

วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมี พระครูเมตตาภิรมย์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในนามคณะกรรมการสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะกรรมการสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ พระยาวิชิตสงคราม หรือ พระยาภูเก็จโลหเกษตรรารักษ์ หรือทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นเจ้าเมืองที่มีความรู้ความสามารถ เป็นนักพัฒนาและเป็นผู้บุกเบิกการทำแร่ดีบุกบ้านทุ่งคา ซึ่งเป็นแร่ดีบุกที่มีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของต่างชาติ จึงได้ติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศจนนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองถึงปัจจุบัน
สำหรับ แนวคิดการสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม เป็นการระลึกถึงคุณงามความดี และยกย่องเชิดชูเกียรติพระยาวิชิตสงคราม ผู้ตั้งเมืองภูเก็ตแห่งใหม่บริเวณบ้านทุ่งคา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนชาวภูเก็ต มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และร่วมมือร่วมใจ เพื่อสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเตือนใจลูกหลานและเรียนรู้ประวัติบุคคลสำคัญที่ทำคุณประโยชน์แก่เมืองภูเก็ต และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของภูเก็ตที่เกิดขึ้นในอดีต นอกจากนี้

You may also like...