จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสาธารณะสุขจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บริการประชาชนพื้นที่ กะทู้

ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นาย อนุพงศ์ วงศ์วามูล ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2563 นี้ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำแผนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านชุมชน จำนวน 9 ครั้งโดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ กำหนดออก ปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ร่วมกับอำกอกะทู้ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29

ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยร่วมกันจัดบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, โรคทางทันตกรรม โรคตา ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม แพทย์แผนไทย ให้สุขศึกษา บริการตัดผม และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

ขณะที่นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ว่า เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนการเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ พอ.สว.
สำหรับจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานเป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2518 รวมระยะเวลา 44 ปี โดยทุกปีได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อสนองพระราชปณิธานในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) มาโดยตลอด โดยในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิ พอ.สว. ได้อนุมัติแผนให้จังหวัดภูเก็ตออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 9 ครั้ง .

You may also like...