วันนอร์เปิดงานธารน้ำใจสู่มัสยิดเกาะแก้ว พร้อมเปิดตัว เจริญ ถิ่นเกาะแก้ว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต2ภูเก็ต พรรคประชาชาติ

วันนอร์เปิดงานธารน้ำใจสู่มัสยิดเกาะแก้ว พร้อมเปิดตัว เจริญ ถิ่นเกาะแก้ว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต2ภูเก็ต พรรคประชาชาติ

ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวันมูฮำหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานเปิดงานธารน้ำใจสู่มัสยิดยาบรรณนูดร์หรือมัสยิดเกาะแก้ว โดยมี ดต.ดร.โกมล ดุมลักษ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต นายเกื้อเกียรติ จิตเกื้อ นายก อบต.เกาะแก้ว นายปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศบาลตำบลป่าคลอก ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกว่า3,000 คนเข้าร่วม

       นายอาบีดีน คุ้มบ้าน อิหม่ามประจำมัสยิดยาบรรณนูดร์ บ้านเกาะแก้ว กล่าวถึงการจัดงานธารน้ำใจในครั้งนี้ว่า เกิดขึ้นตามความประสงค์ของพี่น้องสัปบุรุษมัสยิดยาบรรณนูดร์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเยาวชนและพี่น้องชาวบ้านเกาะแก้วเป็นอย่างดี

โดยภายในงาน มีการบรรยายทำกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งอิสลามกระตุ้นและสร้างจิตรสำนึกหรือผู้ที่อยู่ในชุมชนให้มีการดำรงชีวิตยึดมั่นตามวิถีอิสลามมีการเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม สร้างความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันในหนทางอัล-อิสลามและเพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาภาคศาสนาให้กับเยาวชนและกิจกรรมของมัสยิดโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆตำรวจชุมชนตำบลเกาะแก้วบริษัทห้างร้านต่างๆในตำบลเกาะแก้วที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

      อย่างไรก็ตามกล่าวเปิดงานเสร็จ สิ้น นายวันมูฮำหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติได้กล่าวถึงการก่อตั้งพรรคการเมืองว่าต้องการเป็นพรรคทางเลือกให้กับปนะชาชนและพรรคเน้นการเดือนทางสายกลางลดความขัดแย้งกับทุกกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างการเมืองในรูปแบบของการปรองดอง ทั้งนี้ได้มีการเปิดตัว นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว ซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต ภูเก็ต ในนามพรรคประชาชาติ ด้วยซึ่งเหตุที่พรรคเลือกนายเจริญ เพราะเป็นมุสลิมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่มีความรู้คงามสามารถทั้งด้านงานสังคมและด้านการศึกษาที่จบปริญญาโทและที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตรวมทั้งเคยร่วมทำงานมวลชน การเมือง และงานสังคมอีกหลายๆด้าน ตนจึงขอฝากพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวภูเก็ตช่วยสนับสนุนนายเจริญ ในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งต่อไปด้วยส่วนตัวอยากให้ภูเก็ตมี ส.ส.ที่เป็นมุสลิมที่มีความสามารถในทุกด้านอย่างคุณเจริญเข้าไปนั่งในสภาบ้างเพื่อช่วยขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตและองค์กรศาสนาให้เดินไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีต่อไป

You may also like...